Epiphany festival with Galette des rois

  • Post category:Event
  • Reading time:1 mins read
  • Post comments:0 Comments

⚜ Come and feel the joy of Epiphany festival with Galette des rois, only at Au Parc from 6 to 31 January ❤
———
⚜ Galette des rois là 1 loại bánh có nguồn gốc cổ xưa và chỉ có trong ngày lễ Epiphany(lễ Hiển linh), một ngày lễ lâu đời nhất đến từ nước Pháp mang tên Gallete des rois – “King Cake” hay “Bánh Vua”

Đến ngay Au Parc và thưởng thức từ ngày 6 đến ngày 31 tháng 1 này nhé!

Galette des rois

Leave a Reply