Merry Christmas Special Set Menu

  • Post category:Event
  • Reading time:4 mins read
  • Post comments:0 Comments

MERRY CHRISTMAS ??? SPECIAL SET MENU [English Below]

Find everything you’re looking for on Christmas Day at ? AU PARC: jolly atmosphere, refined food and drinks from our special menu, and precious moments to cherrish together.

Check out our holiday set menu at ?https://bit.ly/auparcxmas
and get your table at ☎ 028 3823 0509

See you later, and have a merry Christmas!
Au Parc ? 23 Hàn Thuyên, District 1


Tìm thấy mọi thứ bạn cần cho ngày Giáng sinh ngay tại ? AU PARC: bầu không khí vui vẻ, những món ăn và đồ uống theo chủ đề ngày lễ, và những khoảnh khắc quý giá bên cạnh những người thân thương.

Xem qua set menu đặc biệt ngày Noel của chúng tôi tại ?https://bit.ly/auparcxmas và đặt bàn sớm nhé ☎ 028 3823 0509

Mến chúc bạn và gia đình một ngày Giáng sinh an lành và vui vẻ!
Au Parc ? 23 Hàn Thuyên, Quận 1

#MerryChristmas#AuParc

Merry christmas

Leave a Reply