After work Cocktail

  • Post category:Info
  • Reading time:1 mins read
  • Post comments:0 Comments

AFTER WORK + COCKTAIL = STRESS RELIEF

Drinking to release stress after work always seems to work. A cocktail in hand paired with romantic music – nothing better.

SAU GIỜ LÀM + COCKTAIL = HẾT STRESS

Để “xõa” sau một ngày làm việc dài luôn là lý do chính đáng để bạn nâng ly. Một chiếc cocktail trên tay, một chút nhạc lãng mạn – còn gì tuyệt vời hơn phải không nào.

After work Cocktail

Leave a Reply