Roasted duck breast

  • Post category:Info
  • Reading time:1 mins read
  • Post comments:0 Comments

?? Roasted duck breast dressed in cinnamon honey sauce, with caramelized green apple, and potatoes – a perfect stop to your busy day at our cozy place.

RESERVE YOUR TABLE NOW ☎️ 028 38292772
? Au Parc, 23 Han Thuyen, D1

#AuParcSaigon #brunch #dinner #saigon

?? Ức vịt quay rưới sốt mật ong quế, ăn kèm táo xanh phủ caramel, rau tàu bay và khoai tây – lựa chọn tuyệt vời từ Au Parc cho bạn làm chậm lại ngày dài hối hả của mình.

ĐẶT BÀN NGAY ☎️ 028 38292772
? Au Parc, 23 Hàn Thuyên, Q1

Roasted duck breast

Leave a Reply