Offer for all HSBC and Citibank CB users

  • Post category:Info
  • Reading time:1 mins read
  • Post comments:0 Comments

DID YOU KNOW? 10% OFF for all HSBC and Citibank CB users at Au Parc.

~~~~~~~~~~~~

Ưu đãi đặc biệt cho chủ thẻ HSBC & Citibank. Giảm ngay 10% trên tổng hoá đơn của bạn tại Au Parc.

📍Au Parc Sai Gon 23 Han Thuyen, Ho Chi Minh City☎ Call : 028 3829 2772 – 028 3824 8046

10% OFF for all HSBC and Citibank CB users

Leave a Reply