Did you know that coffee originated in Ethiopia?

  • Post category:Info
  • Reading time:1 mins read
  • Post comments:0 Comments

☕️🕌 It was first traded by Muslims to Europeans from the port of Mocha in Yemen, which explains why the drink is sometimes called as ‘moka’ or ‘mocha’ in some regions.

#AuParc #parkviewcoffee #auparccafe

Bạn có biết cà phê có nguồn gốc từ Ethiopia?
☕️🕌 Hạt cà phê ban đầu được người Hồi giáo chở bằng thuyền sang châu Âu từ cảng Mocha tại Yemen, và đó cũng là lý do mà nhiều nơi vẫn còn gọi cà phê với tên gọi là ‘moka’ hay ‘mocha’ đấy.
🌱 Chúc bạn một buổi sáng nhiều niềm vui nhé!

Au Parc 🏡🥐 23 Hàn Thuyên, Q1
Reservations / Delivery ☎️🛵 028 38 29 27 72

Coffee Ethiopia

Leave a Reply