Galette des Rois

  • Post category:Event
  • Reading time:2 mins read
  • Post comments:0 Comments

⚜ Come and feel the joy of Enpiphany festival with Galette des rois! Only at Au Parc, from 6-31/1/2020!

——————————

⚜Galette des rois là 1 loại bánh có nguồn gốc cổ xưa và chỉ có trong ngày lễ Epiphany(lễ Hiển linh), một ngày lễ lâu đời nhất đến từ nước Pháp mang tên Gallete des rois – “King Cake” hay “Bánh Vua”Đến ngay và thưởng thức ngay, từ ngày 6-31/1/2020, chỉ có tại Au Parc!

✨ Au Parc Saigon 23 Hàn Thuyên, Ho Chi Minh City ✨☎ 028 3829 2772You can now order food online delivery at auparcsaigon.com in a minute!

Galette des rois

Leave a Reply