Happy Vietnamese Women’s Day 2020

  • Post category:Event
  • Reading time:2 mins read
  • Post comments:0 Comments

💃 Be special, be unique, be anything you want because it’s your day. Happy Vietnamese Women’s Day all my ladies!

🎊Come and enjoy your special day at Au Parc. For reservation, call 📞📞 028 3829 2772 or 028 3824 8046

💃 Tỏa sáng theo cách riêng của mình nào các cô gái ơi vì hôm nay là ngày đặc biệt của các nàng đó. Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam!!!

🎊Tận hưởng ngày lễ tuyệt vời này tại nhà hàng Au Parc thôi nào. Để đặt bàn, gọi 📞📞 028 3829 2772 hoặc 028 3824 8046 bạn nhé!

Women's day 2020

Leave a Reply