A fine meal: dessert

  • Post category:Info
  • Reading time:2 mins read
  • Post comments:0 Comments

Last but definitely not least, the final touch of a fine meal: dessert. 🍰
🍨 From our homemade ice-cream to the famous New York cheesecake – we have everything to please your sweet tooth.

30 chưa phải là tết, bữa ăn ngon phải thưởng thức đến hồi kết, các bạn nhé! 🍰
🍨 Từ món kem mát lạnh được các đầu bếp làm thủ công cho đến bánh cheesecake New York nức tiếng, thực đơn chúng tôi chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng.

A fine meal: dessert

Leave a Reply